The Bible

1

Nish shoh myr ta mec Aaron er nyn rheynn. Mec Aaron, Nadab, Abihu Eleazar, as Ithamar.

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

2

Agh hooar Nadab as Abihu baase roish nyn ayr, as cha row cloan oc: shen-y-fa ren Eleazar as Ithamar cooilleeney oik yn ard-saggyrt.

But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.

3

As ren David ad y rheynn, chammah Zadok jeh mec Eleazar, as Ahimelech jeh mec Ithamar, cordail rish nyn oik ayns y chirveish oc.

And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.

4

As va ny shlee dy ard-gheiney ry-gheddyn jeh mec Eleazar na jeh mec Ithamar; as myr shoh v'ad er nyn rheynn. Mastey mec Eleazar va shey-jeig dy ard-gheiney jeh thie nyn ayraghyn, as hoght mastey mec Ithamar, cordail rish thie nyn ayraghyn.

And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.

5

Myr shoh v'ad chammah'n derrey yeh as y jeh elley er nyn rheynn liorish nyn gronney; son va kiannoortyn y chiamble casherick, as kiannoortyn thie Yee, jeh mec Eleazar, as jeh mec Ithamar.

Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.

6

As she Shemaiah mac Nethaneel yn scrudeyr, fer jeh ny Leviteyn, ghow sheese nyn enmyn kiongoyrt rish y ree, as ny princeyn, as Zadok yn ard-saggyrt, as Ahimelech mac Abiathar, as kiongoyrt rish ny ard-gheiney ayraghyn ny saggyrtyn as ny Leviteyn: un ard lught-thie goit son Eleazar, as ard lught-thie elley son Ithamar.

And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

7

Nish haink y chied lot magh er Jehoiarib, yn nah lot er Jedaiah,

Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,

8

Yn trass er Harim, yn chiarroo er Seorim,

The third to Harim, the fourth to Seorim,

9

Yn wheiggoo er Malchijah, yn cheyoo er Mijamin,

The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,

10

Yn chiaghtoo er Hakkoz, yn hoghtoo er Abijah,

The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,

11

Yn nuyoo er Jeshuah, yn jeihoo er Shecaniah,

The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah,

12

Yn un lot yeig er Eliashib, yn nah lot yeig er Jakim,

The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,

13

Yn trass yeig er Huppah, yn chiarroo yeig er Jeshebeab,

The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

14

Yn wheiggoo yeig er Bilgah, yn cheyoo yeig er Immer,

The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,

15

Yn chiaghtoo yeig er Hezir, yn hoghtoo yeig er Aphses,

The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,

16

Yn nuyoo yeig er Pethahiah, yn eedoo da Jehezekel,

The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,

17

Yn chied lot as feed er Jachin, yn nah lot as feed er Gamul,

The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,

18

Yn trass lot as feed er Delaiah, yn chiarroo lot as feed er Maaziah.

The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.

19

Shoh myr va'n chirveish er ny oardrail dy heet stiagh gys thie'n Chiarn, cordail rish nyn goorse, fo Aaron nyn shenn-ayr, myr va'n Chiarn Jee Israel er harey da.

These were the orderings of them in their service to come into the house of the Lord, according to their manner, under Aaron their father, as the Lord God of Israel had commanded him.

20

As y chooid elley jeh mec Levi v'ad shoh: jeh mec Amram, Shubael: jeh mec Shubael, Jehdeiah.

And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.

21

Mychione Rehabiah: jeh mec Rehabiah, yn chied-er va Ishiah.

Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.

22

Jeh ny Izhariteyn, Shelomoth: jeh mec Shelomoth, Jahath.

Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.

23

As mec Hebron, Jeriah yn chied-er, Amariah yn nah-er, Jehaziel yn trass-er; Jekameam yn chiarroo.

And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.

24

Jeh mec Uzziel, Michah: jeh mec Michah, Shamir.

Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.

25

Braar Michah va Ishiah: jeh mec Ishiah, Zechariah.

The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.

26

Mec Merari va Mahli as Mushi: mec Jaaziah Beno.

The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.

27

Mec Merari rish Jaaziah, Beno, as Shoham as Zaccur, as Ibri.

The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.

28

Jeh Mahli haink Eleazar, echey cha row mec.

Of Mahli came Eleazar, who had no sons.

29

Mychione Kish: mac Kish va Jerahmeel.

Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.

30

Mec Mushi myrgeddin, Mahli as Eder, as Jerimoth. Ad shoh va mec ny Leviteyn, rere thie nyn ayraghyn.

The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.

31

Hayrn ad shoh lottyn myrgeddin myr ren nyn mraaraghyn mec Aaron, fenish Ghavid y ree, as Zadok, as Ahimelech, as ard-gheiney ayraghyn ny saggyrtyn as ny Leviteyn, eer ny ard-ayraghyn myr ren nyn mraaraghyn saa.

These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.